021 - 40661000
تپس ایران | فروش آنلاین شیرآلات بهداشتی و تجهیزات آشپزخانه

تپس ایران | فروش آنلاین شیرآلات بهداشتی و تجهیزات آشپزخانه

شیر آفتابه تکی راسان

شیر آفتابه تکی راسان

شیر آفتابه تکی راسان

شیر آفتابه تکی راسان

شیر آفتابه تکی راسان | شیر آفتابه تکی اهرمی شودر | شیر آفتابه تکی اهرمی جلگه 

شیر های تکی اهرمی فقط داری یک ورودی آب میباشد و اصالا به آب سرد فقط وصل میشود این شیر برای جاهایی که فقط یک خروجی آب نیاز هست مناسب میباشد